Onze laatste artikelen:
Bekaert site wordt groen woongebied

Na een uitgebreide voorafgaande studiefase en een streng selectieproces heeft Bekaert op 31/01/2013 een overeenkomst bereikt met Vanhaerents Development over de aankoop en herontwikkeling van de Bekaert site gelegen te Zwevegem, tussen de Otegemstraat, Bekaertstraat, Deerlijkstraat en de oude spoorwegbedding. DEME Environmental Contractors (DEC) neemt de bodemsanering van de site voor haar rekening.

Een historische site

Het was op deze site dat Leo Leander Bekaert in 1880 de grondvesten legde voor de beursgenoteerde onderneming die Bekaert vandaag is. Uit die beginperiode dateren ook twee gebouwen in neo‐Vlaamse Renaissancestijl: het Kasteeltje (1904) en het eerste kantoorgebouw (1936), die beiden ook behouden blijven in het nieuwe masterplan.

Sloop en Sanering

De oude leegstaande gebouwen op de site zijn ondertussen grotendeels in opdracht van Bekaert afgebroken. Het saneringsconcept voor de site werd opgesteld door DEC, die terzake een stevige reputatie en een ruime ervaring kan voorleggen. Van zodra het bodemsaneringsproject goedgekeurd wordt door OVAM kunnen de saneringswerken van start gaan. Er wordt hiervoor rekening gehouden met een periode van 12 maanden. Vóór de aanvang van de saneringswerken zal er nog een informatieavond georganiseerd worden voor de omwonenden.

Ontwikkeling

Om de site te kunnen ontwikkelen heeft de intercommunale Leiedal in opdracht van de gemeente Zwevegem het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Strategisch Project Bekaert” opgemaakt.

Op basis van dit RUP werd door BURO II & ARCHI+I een masterplan opgemaakt voor de hele site. Het masterplan voorziet op de site van 6,7 ha een gemengde ontwikkeling van 270 woningen en appartementen, ondergrondse parkings, gemeenschapsvoorzieningen en commerciële ruimtes. Het aanpalende deel van 1,5 ha op de hoek van de Bekaertstraat en de Otegemstraat blijft eigendom van Bekaert en biedt de mogelijkheid om een nieuw kantoorgebouw te realiseren.

Net zoals bij de andere binnenstedelijke ontwikkelingsprojecten van Vanhaerents (o.a. Militair Hospitaal Oostende, Picanol Ieper, Parkske Halle) wordt er gestreefd naar een evenwichtige mix van residentieel, betaalbaar en sociaal wonen in een groene parkzone. Daarbij wordt gemikt op betaalbare woningen voor jonge gezinnen en een aanbod aan serviceappartementen (Vanhaerents Lifetime ©) die perfect inspelen op de behoeften van de ouder wordende bevolking die toch in centrum wil wonen.

Om te komen tot een gevarieerde architectuur zal er gewerkt worden met verschillende architecten onder supervisie van een masterplanarchitect.

Professionele en Dynamische Aanpak

Het is de bedoeling van alle partijen om een stevige projectorganisatie op te bouwen om het project te realiseren. De stuurgroep, die reeds een eerst keer samenkwam voor een verkennend gesprek op 08 februari, zal de herontwikkeling van deze site begeleiden. De gemeente Zwevegem wordt hierin vertegenwoordigd door Burgemeester Marc Doutreluingne, de Schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Monteyne en de waarnemend  stedenbouwkundig ambtenaar Arnout De Waele. Verder is de stuurgroep samengesteld uit Lode Waes (Vanhaerents Development), Paul Wyckaert (Bekaert) en Dirk Ponnet (DEC).

Over Zwevegem

Zwevegem is een Zuid‐Westvlaamse gemeente met iets meer dan 24.000 inwoners. De dorpskern van Zwevegem in het noorden sluit aan op de stedelijke omgeving van Kortrijk. In het zuiden van de gemeente liggen nog vier landelijke deelgemeenten: Heestert, Moen, Otegem en Sint‐Denijs.

Over Vanhaerents Development NV

Vanhaerents Development NV, met vestiging in Torhout, is een onderneming gespecialiseerd in integrale gebiedsontwikkeling, publiek private samenwerking en het realiseren van vastgoedprojecten met een vooruitstrevende architectuur. De ontwikkelingsvisie is verankerd in vier hoekstenen: Environment, People, Architecture en Economics. De slogan van Vanhaerents “Architecture is an art, we make it happen” toont duidelijk twee voorliefdes aan, namelijk architectuur en kunst, waarmee Vanhaerents Development zich succesvol weet te differentiëren in de markt. Vanhaerents Development telt een 20‐tal medewerkers en boekte in 2011 een geconsolideerde omzet van ca. 45 miljoen euro.

Vanhaerents Development maakt sinds kort deel uit van de groep Artes, een toonaangevende speler op het vlak van burgerlijke bouwkunde, gebouwen, waterwerken, restauratie en ontwikkeling.

Over DEC NV

DEME Environmental Contractors (DEC) is een internationale milieuaannemer met meer dan twintig jaar ervaring. DEC is gespecialiseerd in grond‐ en grondwatersanering, sedimentbehandeling, waterbouwwerken, recyclagetechnieken, inrichting, afdekking en sanering van stortplaatsen, milieubaggeren en de herontwikkeling van brownfields. Dankzij multidisciplinaire teams kan DEC diensten aanbieden in verschillende stadia en vormen: van een eenvoudige aannemingsopdracht tot langlopende Design, Build, Finance & Maintain overeenkomsten.

DEC is een onderdeel van de Belgische bagger‐, waterbouw‐ en milieugroep DEME (Dredging, Environmental and Marine Engineering). De DEME‐Groep diversifieerde vanuit baggerwerken en landwinning naar waterbouwkundige projecten op volle zee, dienstverlening aan olie‐ en gasbedrijven, installatie van offshore windparken en milieuactiviteiten zoals grondsanering, slibrecyclage, en wrakopruiming. DEME stelt meer dan 4200 mensen te werk.

Over Bekaert

Bekaert is wereldwijd technologisch en marktleider in staaldraadtransformatie en deklagen. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is een globale onderneming met hoofdzetel in Zwevegem, België en stelt 27.000 medewerkers tewerk. In dienst van klanten in 120 landen, streven we duurzame rendabele groei na in al onze activiteiten en realiseerden we een gezamenlijke jaaromzet van € 4,6 miljard in 2011.

Tags: , , , , , , , ,