Onze laatste artikelen:
Confederatie Bouw wil jaarlijkse arbeidsduur in plaats van vaste werkweek

Naar aanleiding van de presentatie van haar jaarverslag, heeft de Confederatie Bouw gezegd af te willen van de bestaande vaste werkweek van 40 uren. De Confederatie wil naar een systeem gaan met een jaarlijkse arbeidsduur.

 Het is slechts één van de pistes die de bouw naar voren schuift om de bouwsector wat aan te zwengelen. Voor 2012 wordt namelijk een daling verwacht van 1,5 procent van de activiteit. Wanneer de bedrijven echter met een flexibel systeem van jaarlijkse arbeidsduur werken, kunnen zij hun productie beter aanpassen aan de schommelingen van de vraag. Met andere woorden: “meer werken wanneer er meer vraag is, minder als er minder vraag is,” luidt het.

“Dit wil niet zeggen dat we 60 uur per week willen gaan werken,” zegt de Confederatie. “We willen gewoon een flexibeler arbeidsorganisatie, met respect voor het wettelijk kader.”

Momenteel maakt de bouwsector reeds gebruik van een systeem om van de arbeidstijd af te wijken. Met de bonden werd namelijk een krediet van 130 uren per jaar afgesproken. Echter: dit moet per bedrijf door de vakbonden worden goedgekeurd. En daar knelt vaak het schoentje. De werkgevers stoten in veel gevallen op een “nee” van de bonden.

Om de bouw extra te ondersteunen, wil de Confederatie ook de publieke investeringen optrekken. Daarbij wordt gedacht aan het gebruik van projectobligaties, om zo nieuw kapitaal aan te trekken. De sector wil het ook bekomen om de reële kosten in mindering te kunnen brengen van de belastbare grondslag. En: er moet ook duidelijkheid worden gebracht rond de woonbonus.

De sector heeft nog een aantal andere voorstellen. Zo moeten de sociale lasten verlaagd worden, en moet de strijd tegen zwartwerk opgevoerd worden, niet alleen door het systeem van elektronische registratie. Er moet ook werk gemaakt worden van bilaterale akkoorden om de misbruiken met buitenlandse werkkrachten tegen te gaan. Momenteel ligt het aantal buitenlandse arbeiders in de Belgische bouw op 25.000 à 30.000, op 167.000 in totaal. In realiteit zal dit aantal wellicht een stuk hoger liggen. Door de uitwisseling van informatie via bilaterale akkoorden wil de sector oneerlijke concurrentie tegengaan.

Tags: , , , , ,