Onze laatste artikelen:
Historisch lage rentevoeten – goedkoop lenen biedt mogelijkheden

De economische tijden zijn onzeker, maar toch biedt bouwen nog steeds een zekerheid. De hypothecaire rentevoet ligt op een historisch dieptepunt van ongeveer 3,7 procent. Goedkoop lenen biedt alvast heel wat mogelijkheden voor mensen die van plan zijn te bouwen, te renoveren of te kopen. Bovendien moet ook de verzekering ‘Gewaarborgd Wonen’ een duwtje in de rug geven!

Minder leningaanvragen dit jaar

Met zijn hypothecaire kredietbarometer toont Febelfin echter aan dat het aantal aanvragen voor hypothecaire kredieten sterk daalde dit jaar. In januari tekende men een daling van 32,45 procent op tegenover januari vorig jaar. Ook het bedrag dat mensen lenen blijkt te dalen. In februari bleek die trend zich voort te zetten, maar het bedrag voor een lening steeg terug een beetje. Volgens de Confederatie Bouw is de belangrijkste reden voor die daling de schrapping van de groene lening. Veel mensen hebben zich vorig jaar nog gehaast om een lening af te sluiten en te kunnen genieten van de voorwaarden die toen golden. Daarenboven zijn mensen onzeker over de toekomst.

… maar historisch lage hypothecaire rentevoeten en goedkoop lenen

“De hypothecaire rentevoeten liggen historisch laag en de banken zijn bereid om langere aflossingsperiodes aan te bieden”, meldt de Confederatie Bouw. De omstandigheden om te bouwen of te kopen zijn dus zeker niet zo slecht. De rente ligt momenteel op ongeveer 3,7 procent, wat een stuk lager is dan vorige jaren.

Verzekering ‘Gewaarborgd Wonen’

Daarenboven bestaat er in Vlaanderen nog steeds de verzekering ‘Gewaarborgd Wonen’. Die dekt de hypothecaire lening wanneer men de lening niet meer kan afbetalen door onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De verzekering is enkel beschikbaar voor mensen die bouwen, kopen of verbouwen in het Vlaamse gewest en is geldig over een periode van tien jaar. Andere voorwaarden zijn dat je minstens leent voor een bedrag van 50 000 euro en dat de woning waarvoor je leent jouw enige woning is.

Ben je van plan een woning te kopen? Vanhaerents heeft fantastische projecten, zowel in België als in het buitenland!

 

 

Tags: , , , , , , ,