Onze laatste artikelen:
Kwartiertje brengt bewoners samen

In de zomer van 2014 staken enkele buurtbewoners van ’t Groen Kwartier in Antwerpen de koppen bij elkaar. Niet alle buren waren op de hoogte van de activiteiten die in het voormalig Militair Hospitaal georganiseerd werden, en daar moest verandering in komen. ’t Gruun Gazetje was geboren!  Wat startte als een bescheiden e-mail groeide in enkele jaren uit tot een echte buurtkrant. Een naamsverandering, nieuwe lay-out en heel wat helpende handen zorgden ervoor dat Het Kwartiertje nu zelfs tot het erfgoed behoort.

Wij spraken met Luk Janssen, bewoner op ’t Groen Kwartier en bezieler van het eerste uur.

Hoe ontstond het idee om te starten met een buurtkrantje?

Luk: “Tijdens een samenkomst van de verzamelde feestcomités bleek dat er nood was aan informatie over wie wat doet in ’t Groen Kwartier. Vandaar mijn voorstel om met een digitaal krantje te starten. Ik zag het bij aanvang eerder bescheiden, eerder als een mooie en verzorgde mail met info die zou verstuurd worden naar alle wijkbewoners over activiteiten op ’t Groen Kwartier. Ik kom zelf uit de communicatiesector en heb dus wel enige ervaring met het maken van krantjes.” Samen met buurvrouw Nicole – die ook direct enthousiast was – stampte Luk op een week tijd een eerste “Gruun Gazetje” uit de grond.

Ondernemer André Duval: fan van het 1e uur!

Luk: “Een van de eerste interviews was met André Duval naar aanleiding van zijn plannen met de Stookplaats. André Duval merkte tijdens het gesprek op dat wij op zijn ondersteuning konden rekenen en hij bereid was de lay-out te doen. Toen de vrijwilligster die eerst de lay-out deed om familiale redenen afhaakte, hebben we André opnieuw gecontacteerd. Duval Branding stelde het huidige concept voor met een coverfoto. Het was ook hun voorstel om het krantje de naam Het Kwartiertje te geven. Hun inbreng heeft zeker de kwaliteit van het krantje positief opgewaardeerd, met een professionele look en uitstraling.”

Team van ‘t Kwartiertje

Van bescheiden mail tot echte buurtkrant

Het krantje bestond eerst enkel digitaal, daarna volgde de papieren versie… Hoe zie je de toekomst van Het Kwartiertje?

Luk: “De eerste edities waren digitaal. Wij kregen echter al snel de vraag om ook een gedrukt exemplaar te verspreiden. Maar dat betekende ook drukkosten … Om die reden zijn we op zoek gegaan naar sponsors. De projectontwikkelaars Matexi en Vanhaerents waren bereid om voor ons die drukkosten te betalen.

Sinds kort krijgen we nieuwe vrijwilligers en goede redacteurs die zich aansluiten bij de redactieraad. Mensen die beroepshalve werken of gewerkt hebben in de journalistiek en dat komt de kwaliteit ten goede. Voorlopig concentreren we ons op een Kwartiertje dat gedrukt en digitaal wordt verspreid met een ruim gamma aan thema’s. Af en toe dromen we weleens van een website dus dat zit er als toekomstperspectief zeker in, ook een blog behoort tot de mogelijkheden.”

Luk kreeg ondertussen ook de vraag van enkele bewoners uit de omliggende straten om het krantje in hun bus te krijgen. Kortom, Het Kwartiertje zit duidelijk in de lift!

Jullie krantje behoort nu ook tot het “erfgoed”, waarvoor proficiat! Wat doet dat met jullie?

Luk: “We zijn vooral erg fier dat we zoveel waardering krijgen. Dat geeft moed om verder te doen. Ook het stads- en districtsbestuur heeft ons krantje ontdekt en vraagt ons af en toe om info te verspreiden. Bovendien krijgen we ook financiële ondersteuning van het districtsbestuur. Wat ooit begon als een bescheiden idee wordt nu een vaste waarde in de buurt. Dat voelen we ook aan de vele positieve reacties van bewoners, de wachtlijst van bedrijven en handelaars die een advertentie willen plaatsen, … Dat creëert natuurlijk ook druk, want er zijn verwachtingen geschapen. Maar met de enthousiaste ploeg die er nu staat, gaan we velen nog verrassen met heel goede Kwartiertjes.”

Lees alle Kwartiertjes op http://issuu.com/hetkwartiertje 

Tags: , , , , , ,