Onze laatste artikelen:
Nood aan goede huurmarkt opent kansen voor investeerders

Naar aanleiding van de discussie omtrent een indexsprong van de huurprijzen, komt de huurmarkt meer en meer in het vizier. Veel politici waaronder Bart Somers vinden de discussie over het al dan niet indexeren van de huurprijzen irrelevant. ‘Wat echt telt is de nood aan meer kwalitatieve woningen op de private huurmarkt’, vindt Bart Somers.

Huiseigenaarschap neemt af

Na publicatie van de jaarlijkse eigenaar- en huurderstatistieken is het duidelijk dat steeds meer mensen (vooral jonge gezinnen) geen eigen woning meer kunnen aanschaffen en zich begeven op de huurmarkt. In 2005 had nagenoeg 75 procent van de gezinnen nog een eigen woning, vandaag is dit nog 70,5 procent. Deze trend zal zich in de toekomst alleen nog maar verder zetten, zeker wanneer de interestvoeten op de hypothecaire leningen opnieuw zullen toenemen.

Huidige huurmarkt voldoet niet

Jammer genoeg zijn er voor deze grote groep huurders vandaag te weinig kwalitatieve huurwoningen. In een recent artikel door Wim Winckelmans uit De Standaard blijkt dat bijna de helft van de private huurwoningen de norm niet haalt. Zij vertonen allerlei gebreken waaronder condensatie- en verluchtingsproblemen, wat voor de gezondheid van de bewoners nefast is. De vraag naar kwalitatieve huurwoningen is groot, maar het aanbod kan niet volgen.

Nieuwe kansen voor investeerders

Al deze feiten bevestigen alleen maar de trend naar een steeds groter wordende markt voor kwalitatieve huurwoningen. Het bestaande patrimonium is vaak in die mate verouderd dat zelfs een grondige renovatie de woningen niet tot een hedendaags energiepeil kan brengen. Dit opent voor investeerders in nieuwbouwvastgoed enorme opportuniteiten. Naast de sociale return zal de economische return ook alleen maar groter worden. Een grotere vraag naar kwalitatieve huurwoningen betekent immers stijgende huurprijzen en een hogere bezetting van het aanbod nieuwbouw dat wel kwalitatief is.

Voor wie de middelen heeft, is investeren in een nieuwbouwwoning om te verhuren vandaag de beste en meest veilige belegging. Rendementen van 4%  zijn vandaag zeker haalbaar en zullen in de toekomst hoogstwaarschijnlijk alleen maar verder stijgen. De huidige periode met lage interestvoeten is dan ook een ideaal moment om in te stappen.

Wenst u ook zoals vele andere investeerders meer te weten te komen over investeren in vastgoed? Vraag raad aan onze adviseurs.

 

Tags: , , , , ,