Onze laatste artikelen:
Hoe Antwerpen stadsvernieuwing in haar wijken regisseert

Ruimtelijke planning inzetten om de stedelijke omgeving te verbeteren is iets van de laatste decennia. Stadsvernieuwing blijft een zoektocht – waarin Vanhaerents graag mee stapt. Ons project ‘t Groen Kwartier ontbreekt dan ook niet in de nieuwe, gratis publicatie van de stad Antwerpen over stadsontwikkelingZe belicht haar aanpak aan de hand van uiteenlopende concrete initiatieven voor een levendige, leefbare en duurzame stad.

Unieke wijken

In Antwerpen stad van morgen. De vernieuwing van de stadsvernieuwing geeft Antwerpen inkijk op haar aanpak van stadsontwikkeling met een waaier echte voorbeelden. Strategisch ruimtelijk plannen voor een sterker sociaal en economisch weefsel verloopt niet via een vast scenario. Elke wijk met haar context en doelstellingen is telkens uniek en vraagt een dito antwoord. De mensen die er wonen, werken en ondernemen bepalen haar identiteit.

Publiek-private samenwerking

Het boek schetst vooral hoe Antwerpen volop nadenkt, overlegt en experimenteert rond stadsvernieuwing. De stad betrekt tal van partijen en is vandaag vooral een regisseur die talrijke initiatieven van diverse publieke en private partners coördineert. Deze overleg- en samenwerkingstrajecten resulteren in concrete plannen en projecten.

Stadsvernieuwing is maatwerk

Naast een beknopt historisch overzicht, biedt het boek een waaier aan uiteenlopende projecten en plannen. Die zijn gegroepeerd rond de thema’s ‘Leven in de stad van morgen’, ‘Samen werken aan de stad van morgen’ en ‘Stromen in de stad van morgen’. De voorbeelden verschillen zowel qua omvang, type als uitvoeringsfase. Het overzicht benadrukt bovendien dat dit niet alle Antwerpse projecten zijn.

Het eerste voorbeeldproject in het hoofdstuk ‘Leven in de stad van morgen’ is ‘t Groen Kwartier, een nieuwe wijk op de grens van Antwerpen en Berchem op het terrein van het voormalig Militair Hospitaal. De beschermde site is herontwikkeld tot een gemengde woonwijk. Dankzij het basisidee van een stadstuin, is het tevens een groene autoluwe zone van bijna 8 hectare binnen de stadsgrenzen.

groen wonen in Antwerpen - groen kwartier

De stad streeft naar ruimtelijk erfgoed om te beleven, niet enkel om te bewonderen. In ‘t Groen Kwartier is dat niet anders.

Architectuurtentoonstelling

Ook architecten Henk De Smet en Paul Vermeulen vinden ‘stedenbouw van onderop’ en samenwerking cruciaal. Zij ontwierpen een kinderdagverblijf en een woonzorgcentrum voor het project Intergenerationeel Wonen LinkerOever (IGLO), dat ook in het boek is opgenomen.

Op 10 februari opent trouwens de architectuurtentoonstelling Find myself a city to live in in deSingel. Daarin onderzoekt dit Gentse bureau de impact van architecturale ingrepen op de vorm en het gebruik van de stad. Ze zoeken daarbij naar evenwicht tussen continuïteit en verandering en architectuur die in dienst staat van de openbare ruimte.

‘Antwerpen stad van morgen. De vernieuwing van de stadsvernieuwing’ kan je gratis downloaden of aankopen bij verschillende stadsdiensten.

De architectuurtentoonstelling ‘Find myself a city to live in. De Smet Vermeulen architecten’ loopt van 10 februari tot 11 juni 2017 van woensdag tot zondag tussen 14 en 18 uur in deSingel, Antwerpen. Meer informatie

Tags: , , ,