Publiek-private samenwerking

Autonome gemeentebedrijven en openbare besturen gaan meer en meer op zoek naar private partners om stadsontwikkeling op gang te trekken. Verkommerde stadswijken krijgen nieuw leven, verlaten industriële sites een hedendaagse bestemming, stads- en dorpskernen een fris gezicht. De hedendaagse stad kleurt opvallend groener met nieuwe parken, stadstuinen en pleinen. Groene oases om rustig op adem te komen en om anderen te ontmoeten. Strategische stadsprojecten in PPS-perpectief maken de stad opnieuw aantrekkelijk voor iedereen.

Beeld- en leefkwaliteit

Vanhaerents zet voluit in op prikkelende herbestemmings- en stadsprojecten. Wij bouwen aan de stad van morgen. Aan haar beeld- en leefkwaliteit. Aan de stad als boeiende biotoop met veel groen, cultuur, geschiedenis, woon-, werk- en recreatiemogelijkheden. Aan de stad als aangename plek die groen en stedelijkheid combineert. Het zijn troeven bij uitstek om jonge gezinnen over de streep te trekken om opnieuw voor de stad te kiezen en de stadsvlucht definitief te stoppen.

Efficiënte slagkracht

Strategische stads- en herbestemmingsprojecten zijn fantastische instrumenten om stedelijke leegtes nieuwe dynamiek te geven en opnieuw op de stadskaart te zetten. Veelal gaat het om complexe operaties die aanzienlijke investeringen vergen. Daarom werken wij samen in PPS-partnerships (publiek-private samenwerking). Samen met gemeenten, openbare besturen en andere privépartners bundelen we alle kennis en middelen om deze innovatieve projecten met efficiënte slagkracht aan te pakken en tot een goed einde te brengen. De reconversie van de oude tabaksfabriek Manufacture de tabacs 232 in Menen, de Picanolsite in Ieper, 't Groen Kwartier in Antwerpen, en het Militair Hospitaal in Oostende zijn hiervan enkele sprekende voorbeelden.

Duurzaam ruimtegebruik

Een optimale duurzame invulling vormt het uitgangspunt. We vertrekken van het bestaande, behouden en versterken wat goed is en vernieuwen waar nodig. Zo slaan we de brug tussen verleden, heden en toekomst. Veelal gaat het bij deze projecten om een delicate oefening tussen het behoud van interessante architectuur, de afweging van toekomstige bestemmingen en het geven van nieuwe impulsen en positieve dynamiek. Interactie met de ruimere omgeving, interactie tussen mensen en de plek en duurzaam ruimtegebruik. Het zijn allemaal beslissende factoren.

Hefboom van stedelijke ontwikkeling

Een duurzaam stadsproject zorgt voor een verrassende mix van mensen, woningen, winkels, horeca, kantoren, cultuur, groen en nog zoveel meer. Het is een hefboom van stedelijke ontwikkeling. Het creëert levendige buurten waar jong en oud, tweeverdieners, alleenstaanden en gezinnen met jonge kinderen graag wonen, werken, winkelen en recreëren. 't Groen Kwartier in Antwerpen, het geslaagde en gesmaakte reconversieproject van het voormalig militair hospitaal, illustreert dit treffend. Vanhaerents realiseerde er een evenwichtige dosering van trendy lofts in de bestaande monumenten, nieuwbouwappartementen en comfortabele gezinswoningen met tuin. Het bewonerstype is al even rijk geschakeerd. Senioren, jonge starters, gezinnen met kinderen vinden er ruimte om te wonen, te werken, te shoppen, cultuur te beleven en te ontspannen. Veel aandacht ging naar de inrichting van de publieke ruimte. 't Groen Kwartier oogt opvallend groen, als een grote stadstuin met tot de verbeelding sprekende monumenten. In het reconversieproject Militair Hospitaal in Oostende krijgt het wonen een al even unieke dimensie: op een zucht van het stadscentrum, midden in de duinen met de voeten in het zand en de neus op zee. Maar ook onze inbreidingsprojecten in Zandvoorde of in Oostende (Konterdam) illustreren hoe buurten en wijken terug kunnen opveren.

Hebt u dit al gezien?

 • Denk vandaag aan morgen

  14.12.2017 -

  Neem een kijkje in ons eerste Lifetime Comfort appartement en ontdek de voordelen van levenslang wonen. ...

 • Vergrijzing vraagt aangepast woonaanbod

  30.11.2017 -

  De gepensioneerden van morgen zijn de investeerders van vandaag. Heel wat 65-plussers beginnen straks ...

 • Werken oude Brouwerijsite Kortemark gestart

  20.11.2017 -

  Nu alle vergunningen verleend werden, zijn de werken van start gegaan aan de oude Brouwerijsite in ...

 • Vanhaerents zet in op Brugse woningmarkt

  16.11.2017 -

  Niet één, maar wel twee nieuwe Brugse woonprojecten op één week tijd. Vanhaerents zet de komende jaren ...